Pravila privatnosti

 

Osobnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identificiraju (npr. ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa i drugi). Flowtherapy.eu ne prikuplja Vaše osobne podatke, osim u slučaju kada ste nam ih izričito učinili dostupnima (na primjer prilikom kontakta, rezervacije termina, te ispunjavanja obrasca za naručivanje, čime ste pristali na njihovo korištenje u za to navedenu svrhu.

Flowtherapy.eu koristit će Vaše osobne podatke za potrebe komunikacije s Vama.

Osobni podaci prikupljeni putem obrazaca za naručivanje čuvaju se u poštanskom sandučiću. Svi osobni podaci čuvaju se dok korisnici ne povuku svoju privolu.

Pridajem veliku važnost zaštiti osobnih podataka svojih korisnika. Kao fizioterapeutkinja obvezujem se poštivati privatnost pacijentica/pacijenata i držati u tajnosti sve informacije dobivene tijekom obavljanja profesionalne usluge.

Prilikom rezervacije termina putem Simplybook.me servisa, pristajete i na njihova pravila privatnosti, dostupna na njihovim stranicama: simplybook.me/en/policy.

Korisnici odlučuju koje podatke o sebi čine dostupnima. Ovim putem Vas obavještavam kako imate pravo povući pristanak u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično tako da me kontaktirate mailom na: jasmina@flowtherapy.eu.

Osim prava na povlačenje pristanka, korisnici u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka imaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja, pravo na ograničenje obrade te pravo na prigovor.

Po primitku izjave o povlačenju pristanka za obradu podataka pisanim putem ću potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja pristanka. Sve obrade ili prijenosi sprovedeni do datuma povlačenja pristanka ostat će valjani.