DNS vježbe stabilizacije trupa

Dinamička neuromuskularna stabilizacija metoda je kojom pomoću disanja, stvarajući trbušni tlak aktiviramo dubinski sloj mišića trupa. Temelji se na razvojnoj kineziologiji djeteta u prvoj godini života, te se postavljanjem u jednostavne položaje radi na aktivaciji kroz stvaranje intraabdominalnog tlaka. Koristi se kod niza problema lokomotornog sustava, ali i u prevenciji bolova i ozljeda.

Trajanje tretmana: 45 minuta

Cijena: 150kn